rejestracja
Zaloguj się,
aby podać dane niezbędne
do przekazania nagrodyWeź udział w promocji „Lokata z premią” i odbierz nagrodę w wysokości 50 zł:Pamiętaj! Warunkiem otrzymania nagrody w wysokości 50 zł jest spełnienie wszystkich powyższych warunków, utrzymanie Lokaty Bezkarnej do końca jej trwania, a następnie aż do dnia 15.04.2018 r. utrzymanie salda Konta Indywidualnego Rachunku SMART w wysokości nie mniejszej niż pierwotna wysokość Lokaty Bezkarnej. Nagrody zostaną przekazane Laureatom do dnia 15.05.2018 r.

Zobacz regulamin promocji „Lokata z premią”

Lokata Bezkarna jest lokatą 3-miesięczną, nieodnawialną, oprocentowaną na 3,5% w skali roku. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł, a maksymalna 20 000 zł.

Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, będąca konsumentem, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie była posiadaczem Konta Indywidualnego Rachunku SMART ani Konta Indywidualnego Rachunku Głównego w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o zawarcie umowy ramowej dotyczącej tego konta w ramach promocji.